Události historie

Pochopit minulost znamená porozumět přítomnosti...

ÚvodKontaktFotogalerieAdministrace
22.06.2012 21:31:54

Fénické písmo

Fénické písmo je nesmírně významným historickým druhem písma. Odhaduje se, že až kolem 80 % známých abecedních soustav má svůj původ právě ve fénickém písmu, jehož odvozeninami se dnes píše na značné části zemského povrchu.

Fénické písmo vzniklo někdy mezi 14. a 11. stoletím př. n. l. Místem vzniku byl bezpochyby Přední východ (dnes část Sýrie, Libanonu, Palestiny a Izraele). Féničané žili především na východním pobřeží Středozemního moře a patřili mezi západosemitské národy. Byli známí po celém Středomoří jako výborní mořeplavci a velmi zdatní obchodníci. Památky na jejich přítomnost proto nacházíme na mnoha místech téměř po celém pobřeží Středozemního moře. Stejně tak tu nacházíme i jejich texty. Kulturním a obchodním centrem fénické civilizace bylo město Byblos, ležící dnes na území Libanonu. Hlavním obchodním partnerem Byblosu byli Egypťané, kteří zde kupovali především cedrové dřevo. V Byblosu byly také objeveny jedny z nejstarších fénických nápisů.

Původní fénické písmo přejali Punové, tedy obyvatelé Kartága, žijící na severu Afriky, kteří jsou především známí válkami s Římem. Dalším potomkem fénického skriptu je písmo aramejské. Aramejci byli napůl nomádský národ, který nikdy nevytvořil vlastní říši. Jednotlivé jeho skupiny byly proto rozptýleny na Blízkém východě, především pak v Mezopotámii a Sýrii. Protože sousedili s Féničany, přebrali písmo přímo od nich. Z aramejštiny se později vyvinulo písmo starožidovské a židovské, zároveň však také arabština a dokonce i některé jihoasijské písemné systémy, zasahující až do Indie, Mongolska a Tibetu. Takže dnes je asi jediným féničtinou neovlivněným písemným systémem na světě čínština a její odvozeniny.

Mezi historicky významné lokality, kde byly objeveny texty s fénickým písmem, patří Řecko, Malá Asie nebo třeba Kypr. Na příbuznost fénického a řeckého písma usuzujeme z mnoha hledisek. Obě byla svou podstatou zvuková a jednotlivé zvuky si do značné míry u obou odpovídaly. Názvy písmen se také příliš neliší a shodný je také směr psaní textu. Řecké písmo se formovalo v době největšího rozkvětu fénické civilizace a jisté vazby mezi oběma písmy naznačuje také dějepisec Herodotos a klasická řecká mytologie.

Vznik fénického písma je dosud předmětem diskusí, pravděpodobná verze ale mluví o praktické potřebě zjednodušeného zápisu. Féničané znali dobře jak hieroglyfické (obchodovali s Egyptem), tak i klínové písmo, neboť sousedili se státy mezopotamského okruhu. Výrazný rozvoj obchodu a řemesel si však brzy vynutil podstatně jednodušší a snadněji použitelný písemný systém, který by byl přístupný širším vrstvám obyvatel. Proto se u tohoto písma setkáváme s výraznou redukcí znaků, charakteristickou pro pozdější fáze vývoje většiny starověkých písemných systémů. Každému písmenu pak v podstatě odpovídala jen jedna hláska, za kterou mohla následovat samohláska.

O skutečnosti, že se fénický model osvědčil, vypovídá také to, že je napsán tento text, a že ho dokážeme přečíst. Můžeme tedy konstatovat, že za každé napsané i přečtené slovo dnes vděčíme dávným obchodníkům a mořeplavcům starověkého Středomoří.

Přidal(a): smashness alone
04.12.2023 08:57:45
i am not gay
Přidal(a): moje máma
23.11.2023 19:41:33
na tohle téma jsem skoro nenašla informace tohle moc pomohlo
Přidal(a): hmhmhmhmhm.....laska
08.12.2022 16:34:49
delam prezentaci do dejepisu dost mi to pomohlo ????
Přidal(a): tvoje máma
20.11.2022 21:21:30
používám to na preyentaci do dějáku, díky
Přidal(a): l
11.01.2021 17:28:49
pardon
Přidal(a): charli demelo
11.01.2021 17:28:37
ok sorry
Přidal(a): charli demelo
11.01.2021 17:28:12
hi sister
Přidal(a): lopata
11.01.2021 17:27:34
jake meli pismo fenicie
Přidal(a): l
11.01.2021 17:26:36
l
Přidal(a): Jakub hurtik
29.11.2019 06:50:08
J