Události historie

Pochopit minulost znamená porozumět přítomnosti...

ÚvodKontaktFotogalerieAdministrace

Pravěk

(asi 3 000 000 př. n. l. – počátek našeho letopočtu)

Pravěk zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od nejstarších nálezů (asi 3 000 000 let př. n. l.) do vzniku ''vysokých kultur'' a zavedení písma. K tomu došlo např. na Blízkém východě už ve 4. tisíciletí př. n. l., ve střední Evropě až v raném středověku. Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Namísto chybějících písemných pramenů jsou zdrojem bližšího poznání pro období pravěku prameny hmotné (například nálezy pohřebišť, sídel, chat, keramiky, nástrojů, šperků nebo ozdob), jež vykazují typické společné znaky, pocházejí ze stejného období a nalezly se v určité oblasti.


Periodizace období pravěku podle materiálu, z něhož člověk vyráběl nástroje

Doba kamenná (3 000 000 - 3 500 př. n. l.)

Starší doba kamenná – PALEOLIT (3 000 000 – 10 000 př. n. l.)

Střední doba kamenná – MEZOLIT (10 000 – 7 000 př. n. l.)

Mladší doba kamenná – NEOLIT (7 000 – 5 200 př. n. l.)

Pozdní doba kamenná – ENEOLIT (v Evropě)

Pozdní doba měděná – CHALKOLIT (Přední východ, 5 200 – 3 500 př. n. l.)

Doba bronzová (3 500 – 750 př. n. l.)

Doba železná (750 př. n. l. - počátek n. l.)


Nejvýznamnější události v pravěku