Události historie

Pochopit minulost znamená porozumět přítomnosti...

ÚvodKontaktFotogalerieAdministrace

Starověk

(4 000 př. n. l. – pád západořímské říše 476 n. l.)

Starověk začal přibližně v polovině 4. tisíciletí př. n. l. vznikem nejstarších států v oblastech s nejpříhodnějšími přírodními podmínkami pro zemědělství. Bylo to většinou v oblastech teplého pásma a v povodí velkých řek. Z původních velkých vesnic vznikala města a z nich městské státy. Dalším spojováním pak sjednocený stát. Tyto příhodné podmínky pro vývoj nejvyspělejší civilizace daly vzniknout písmu a prvním písemným památkám, z nichž některé přežily a dochovaly se až do dnešní doby.


Staroorientální státy

Mezopotámie

Starověký Egypt

Starověká Indie

Starověká Čína

Fénicie

Palestina

Stát Chetitů

Perská říšeAntické státy

Antika (1 000 př. n. l. - 500 n. l.) představuje vrcholné období starověku. Antické státy se nacházely v oblasti kolem Středozemního moře.

Starověké Řecko

Starověký ŘímNejvýznamnější události starověku